Certifikovana hriste

V podmínkách vysokého znečištění ovzduší a / nebo nasycení výbušným obsahem je nezbytné přijmout řešení pro zařízení a instalaci, která splňují normy uvedené v platných předpisech v celé EU a mají certifikaci ATEX, tj. ATmosphères výbušniny.

Instalace ATEX „instalace atex“ - právní předpisyPovinnost zavést certifikaci a potřeba používat certifikované nástroje v oblastech (podnicích ohrožených výbuchem byla zavedena směrnicí EU č. 94/9 / ES.Předpisy v oblasti ochrany proti výbuchu se vztahují na všechna elektrická a technická zařízení a všechny systémy kontroly výbuchu používané v dopravě s provozem na moři, nad zemí a pod zemí.

Zařízení, na něž se vztahuje směrnice ATEXSměrnice se vztahuje na všechny stroje, přístroje a kontrolní body, které vyrábějí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ve skutečnosti by každé jídlo, které si vybere v takových zónách, mělo mít příslušné certifikáty a celá instalace ATEX by měla splňovat požadavky pravidla.Podle směrnice byly nástroje a zařízení, na které se certifikace vztahuje, vydány do dvou skupin. První zahrnuje zařízení používaná v těžebním sektoru (doly, druhá zahrnuje veškerá další zařízení. Pak následuje zejména odprášení zařízení ATEX podle příkladu v odvětví dřeva nebo laků, jakož i všechny filtry, extraktory a bezpečnostní kování sedí v prašných podmínkách.

Man Pride

Každý projekt nové instalace ATEX v bytech s nebezpečím výbuchu by měl být proveden v souladu s ustanoveními obsaženými ve směrnici, a to v souladu s informacemi obsaženými v této směrnici, což má za následek minimalizaci rizika výbuchu a zvýšení úrovně bezpečnosti osob a nástrojů (a životního prostředí, které působí v podmínkách vysoká saturace nebezpečnými látkami.