Cislovane starozitnosti malopolska wojnicz

Małopolska je totální zemí endemik, zatímco eskapády v jejím rozsahu jsou symptomatickou potyčkou pro veřejnost, která chválí vzácné skvosty tupé architektury. Jeden z nich se musí setkat ve Wojniczi - neobvykle dlouhém krycím centru z Tarnów. Ve slávě Wojnicz existuje nemotorný kostel sv. Jiří. Leonard. Postaven v opačné čtvrti 16. století, je zasažen jednolodní chrám s těžebním zařízením. V posvátném bytě upevněte důležitou vrstvu absorpčních prvků interiéru. Vnímání si zaslouží tři novorenesanční oltáře realizované v klidu devatenáctého století. Prohlédněte si tyto snímky z hlavního oltáře. Jsou to kopí časopisů ze 16. století. na nich můžete říct scénu Ohromující Panny Marie, sv. Leonardo s okovy, Saint. A St. Catherine Helena. V postranních oltářích je důležité podívat se na sloupy, které doplňují Boží soucit a posvátnou Kingu. Někdy by bylo nutné zvracet pokárání na sádrové postoje vůdce Vykupitele Centra Vykupitele Panny Marie. Proto stojí za to méně často předvídat stavbu Nejvtipnější Madony Lucky Lady před kostelem. Existuje rozmanitá památka z minulého devatenáctého století a esej, kterou dokončil řezbář Adeoatus Martyński z Borzęcinu.