Fiskalni pokladna srem

Zpočátku stojí za to dodat, že servis pokladen zahrnuje: fiskalizaci pokladny, nezbytné technické prohlídky, veškeré opravy provedené v záruční době a po záruční době, jakož i nezbytnou údržbu. Kromě toho je za zápisy do servisního čtení odpovědný servisní zástupce pokladny a deklaruje daňové odbavení do USA.

Fiskální registrační pokladny nabízejí svým uživatelům doplňkové služby: školení v oblasti služby registračních pokladen, jakož i poznámku v běžném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

Servisní technik provádí v pořadí požadovaných technických kontrol následující úkony:- vyhodnocuje stav těsnění a jejich synchronizaci se záznamy v servisní a servisní dokumentaci,- kontroluje program pokladny, jeho možnost, spolupráci s údaji v pracovní a servisní dokumentaci pokladníka,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména v rozsahu vydávání daňových dokladů,- vyhodnocuje stav bydlení registrační pokladny, fiskální paměti, základní desky a fiskálního prvku ve spolupráci se stavebními materiály,- kontroluje správnost spotřebitelského displeje,- výsledek revize, včetně rezervací, je zaznamenán v servisních pracích.

Varican Pro ComfortVarican Pro Comfort - Inovativní venomagnetická metoda při léčbě křečových žil!

Svátek1. Nutné technické přezkoumání vyžaduje, aby byla připravena i tehdy, když uživatel pokladny pozastavil svou práci nebo z nějakého důvodu přestal zaznamenávat obrat na fiskální výši, ale neevidoval pokladnu.2. V průběhu technického přezkumu jsou nejdůležitější strukturální skutečnosti pokladny, které jsou odpovědné za evidenci pohybů a jejichž nesprávné fungování by mohlo ovlivnit nesprávný výpočet daní. Servisní technik tedy během kontroly nehledá chyby, které ovlivňují provoz pokladny, ani kontroly, ani jiné prvky zařízení, jako je mechanismus odpovědný za tisk, napájení - fungují dobře. Zákazník může samozřejmě požádat technika, aby zkontroloval stav pokladny a oznámil poškozené položky, poté však bude práce prováděna mimo technickou kontrolu.