Funkcni mikroskop

Pro ty, kteří s finančním úřadem nepočítají prostřednictvím pokladny, nebude mít servisní brožura velký význam. Ti, kdo se rozhodnou stát se vatowcem, nebo také prodávat předměty a poskytovat služby, považují je za pokladny za nevatové, budou tuto knihu sledovat na určitém místě. Musíte přemýšlet o tom, že ztráta vaší servisní knížky může mít pro investora vážné následky. Budou však obzvláště důležité, když se podnikatel snaží tuto situaci skrýt před servisní společností i před finančním úřadem.

Servisní knížka je nezbytná, protože zaznamenává všechny typy inspekcí a oprav. Zástupce daňového úřadu může na základě údajů z webové stránky určit, zda podnikatel záznam vedl správně nebo ne. Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení, servisní brožura by neměla být zpožděna oznámením úřadu této nehody. Doporučuje se nejen nahlásit pouhou skutečnost, že brožura byla ztracena, ale také uvést, jak se ta poslední stala. Poslední však nekončí povinnostmi, které by si měl podnikatel na takovou věc vzpomenout.

Důležitým plusem je skutečnost, že ihned po nahlášení ztráty úřadu, zavolejte do pokladny nový filtr, který provádí službu a přezkoumání pokladny. Její zástupce nám dá duplikát. Jak vidíte, cílem této instituce je vydat záložní kopii brožury. Pokud však v průběhu let přijmete služby různých poskytovatelů služeb, musíte počítat s posledním, že může chybět duplikát knihy. Nejlepší je uložit tento registr tak, aby se vždy dostal na útulné místo, nemůžete si ho vzít vůbec nebo tam, kde k němu nemá přístup každý.

V případě, že zástupce daňového úřadu zjistí, že v duplikátu jsou nějaké nesrovnalosti, může například požadovat vrácení slevy poskytnuté za nákup pokladny. Kromě toho, pokud by se podnikatel sám rozhodl počítat s titulem plátce DPH, po takové nehodě, že by se stalo, že by se musel z takové evidence vrátit.