Kontrolni mikroskop

V jakémkoli oboru bytí mužem s něčím profesionálně potřebuje zkušenější vybavení než fandy. Mikroskop, který bude zdravým běžným domácím uživatelem, pravděpodobně existuje jako důkazní zařízení využívající optiku. Vědec, který najde přípravy o velikosti několika atomů, se však nebude vyrovnávat s vybavením převzatým od učitele biologie ze školy.

A při nákupu opravdu profesionálního vybavení jsou potíže. Nejlepší výsledky se získají laboratorními mikroskopy, které pro zobrazování zabírají elektronový paprsek (nazývaný elektrony. Pokrývají hodně prostoru a jsou zde také astronomické částky. Kromě toho je v zařízení třeba zvolit správnou metodu. Můžeme se rozhodnout pro elektronový mikroskop, který pomůže přípravám až několik milionůkrát (v současnosti nejsilnější mikroskop na světě umožňuje vědcům analyzovat jednotlivé atomy vodíku. Takový mikroskop je vysoce pozitivní, protože čím větší je zoom, tím klidněji můžeme popsat přípravek, který navštěvujeme. K dispozici jsou zařízení, která nepoužívají elektrony pro individuální práci. Takové zařízení například obětuje ultrazvukové vlny. Takové mikroskopy se nazývají akustické. Existují také zářivky, o nichž se hovoří při hledání organických látek. Výběr dobrého laboratorního mikroskopu proto není typickým úkolem a stojí za to se do něj pečlivě ponořit, než si objednáte kus nábytku pro svou laboratoř. Pokud to neuděláme před nákupem, ukáže se, že jsme zařízení objednali příliš velké pro jeho potřeby nebo pomocí technologií, které pro nás nejsou k ničemu. Přidání ne každého mikroskopu, který je krásný, je největší, ale určitě se dívají na to, co tolik chceme, čím více budeme hrdí na zakoupené vybavení.