Legalizace pokladny

Každý daňový poplatník prodávající fyzickým osobám je odpovědný za zaznamenávání obratu pomocí pokladny. Jedná se o systém umožňující použití příslušných vyrovnání s finančními úřady. Z toho vyplývá ze zákonů, které zákony navíc poskytují hodnotné.

A co rozbitá pokladna?

Stojí za to být v takových věcech uspořádán v tzv. Rezervní pokladně. Jeho vlastnictví není zákonným požadavkem, takže v obchodě každý investor musí přemýšlet o takovém odchodu v dostatečném předstihu. Ideálně se shromažďuje v jiných nouzových situacích, které potřebují opravit správné vybavení. V textu zákon o DPH jasně stanoví, že pokud není možné vytvářet záznamy o obratu pomocí rezervní pokladny, měl by daňový poplatník zastavit prodej. Rezervní pokladna může zabezpečit proti zbytečnému a neschopnému jakéhokoli prostoje podnikatele v knihách. Je třeba mít na paměti, že touha po vlastnictví z rezervní pokladny by měla být nahlášena finančnímu úřadu, mluvit o poruše zařízení a poskytnout údaje o náhradním zařízení.

Bohužel, jak již bylo uvedeno výše, nedostatek pokladny v aktuální výši rezervy znamená, že prodej musí být zastaven. Poté nelze dokončit prodej a takové úkoly jsou nezákonné a mohou být zaměřeny s důsledky ve formě vysoké finanční zátěže. Nemluvě o situaci, ve které bude kupující požadovat příslušné potvrzení.

Jeden by měl informovat o selhání služby opravující registrační pokladny a fiskální tiskárny posnet, ale také daňové úřady o mlčení při vytváření záznamů o obratu za období opravy zařízení a samozřejmě o mezerách v prodeji zákazníků.

Pouze v případě úspěchu online aukce nemusí podnikatel svou práci zastavit, znamená to však splnění několika podmínek - vedená evidence musí pečlivě zvážit, za které zboží byla platba uznána; platba musí být provedena přes internet nebo poštou. V tomto formuláři bude prodejce - daňový poplatník dokonalý až do posledního vložení faktury s DPH.