Matematicke programy chomikuj

V současné době, v kontaktu s velmi rychlým vývojem nových počítačových technologií, se FEM (metoda konečných prvků rychle bránila mimořádně prestižním nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. Modelování MES je již dlouho používáno prakticky ve všech moderních inženýrských oblastech a v aplikované matematice. Jednoduše řečeno, jedná se o obtížnou metodu řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po předchozí diskretizaci v pravém prostoru.

Co je MESMetoda konečných prvků, tedy v současné době pouze z nejběžnějších počítačových metod pro stanovení napětí, zobecněných sil, deformací a posunů v testovaných strukturách. Modelování FEA je zavedeno do systému těla pro celou řadu konečných prvků. V rámci každého jednotlivého prvku mohou být provedeny některé aproximace a všechny neznámé (hlavně posuny jsou prezentovány speciální interpolační funkcí, pomocí hodnot samotných v uzavřeném počtu bodů (hovorově nazývaných uzly.

Aplikace MES modelováníV moderní době se síla konstrukce, napětí, posunutí a simulace deformací kontroluje metodou FEM. V počítačové mechanice (CAE může být tento formulář použit pro studium toku tepla a průtoku kapaliny. Metoda MES je také ideální pro studium dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických efektů. MES modelování je živě přenášeno ve 2D (dvourozměrném prostoru, kde je diskretizace obvykle spojena s dělením specifického oddělení na trojúhelníky. Díky této formě můžeme vypočítat hodnoty, které se objeví ve výběru daného systému. Nicméně, tato technika má nějaká omezení být.

Největší nevýhody a výhody metody FEMNejdůležitější výhodou MES je bezesporu schopnost získat správné výsledky i pro velmi sofistikované tvary, pro které bylo velmi obtížné provádět běžné analytické výpočty. V podnikání to znamená, že jedno téma může být zkopírováno do paměti počítače bez nutnosti vytvářet drahé prototypy. Takový proces do značné míry usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti do stále více slabších prvků vede k přesnějším výsledkům výpočtů. Je třeba také poznamenat, že představuje totéž zakoupené s mnohem větší poptávkou po výpočetní síle moderních počítačů. Mělo by být také pamatováno na to, že v takovém případě je třeba počítat s oběma výpočtovými chybami, které se týkají vícenásobných aproximací zpracovaných hodnot. Pokud je sledovaná oblast vedena několika stovkami tisíc nových prvků, které mají nelineární vlastnosti, stejně tak, je třeba výpočet správně modifikovat i v jiných iteracích, díky kterým bude hotové řešení pravdivé.