Pracovni podminky teplota

Poruchy člověka jsou takovým způsobem mentální degenerace, jehož významnými stránkami jsou hluboce zakořeněné a zdravé mediální vztahy, které brání hraní ve společnosti v rámci obecně přijímaných norem. Zdrojem jakéhokoli typu poruchy mohou být životy, které zkontrolovaly nejen v dětství, ale také v pozdějších životních obdobích, úzkosti nebo dokonce nedodržení základních životních potřeb.

hluboce zakořeněné osobní části, které jsou navíc velmi přehnané ve vztahu k vhodným vlastnostem mladých lidí,nedostatek schopnosti přizpůsobit se případu - to znamená, že daná hlava v několika málo nových podobách bude chráněna přímo posledním způsobem,všechny zakořeněné rysy se ukážou nejen způsobem, jakým vnímají realitu, ale také v případě výzkumu a lásky k sobě navzájem a původním lidem. Výhodou je, že se to projevuje zejména ve vztazích s jinými typy, které v úspěchu lidí s poruchami osobnosti bývají extrémně vadné,zvláštnosti postav s poruchami vytvářejí spíše obecný vzorec jiné osobnosti než individuální chování vyplývající ze zjištění, že se nacházejí v určité situaci.

Jeden může rozlišovat mnoho způsobů poruch osobnosti, od těch, které jsou způsobeny samy sebe, přes naprosto neškodné, od těch, které vedou k pokusům způsobit zranění jiným lidem. Následují některé z nejvýznamnějších typů duševních poruch:

Schizoidní osobnost - osoba, která se zabývá tímto typem poruchy osobnosti, často vyvolává dojem velmi namáhavé a emocionální osoby, vyzařující v soukromém světě. Na prvním setkání tohoto standardu se člověk narodí velmi vzdálený a plný, dokonce i pár empatických. Jeho myšlenky jsou velmi výstřední a / nebo velmi originální. Emocionální stav schizoidu bude znám a bude v oblečení; zaměstnanec bude udržovat vhodný a dobrý styl oděvů, někdy výstřední, ale nikdy nebude následovat módu nebo obecně přijímaný zákon o tom, co vypadne. Příčiny této poruchy stylu nejsou dobře známy ani zjistitelné. Někteří vědci trvají na tom, že jsou způsobeni nadměrnou péčí o rodiče v malém věku, jiní naopak. Psychiatrové založili své hodnocení na výskytu takových rysů, jako je nedostatek nebo zanedbatelný chod pacienta, aby uspokojil jeho vlastní potěšení, emoční chlad, nedostatek zájmu o chválu i kritiku, osamělý a nedostatek touhy tento stav změnit.emoční porucha - existují dva typy lidí s emoční poruchou: rychlý typ a hraniční model. U lidí s oběma typy dysfunkce lze vidět vysokou impulsivitu bez ohledu na důsledky, rychlou erupci neomezeného hněvu, hyperaktivitu nebo podrážděnost. Oba typy emocionálního chvění však mají docela zásadní rozdíl. Impulzivní člověk, protože nemá kontrolu nad emocemi a chováním, které se vyskytují hlavně v extrémních formách, si navíc stěžuje na velké mentální napětí. Hranice je také nebezpečnou frakcí emočního rušení, protože výkyvy nálady u osoby trpící poslední duševní nemocí jsou tak silné a náhlé, že ve skupinách případů vedou k sebevraždě.úzkost - tento typ poruchy je poměrně nekomplikovaný a přístupný čtenářům. To znamená, že se nemocný bojí. A její strach může obsahovat doslova každou část existence a obsahující předměty. Důsledkem je zvážit formy a jevy, které začínají špatnou úzkostí, která v nejlepším případě vede pouze k problémům v sociálním chování a v nejkratším možném případě k sebevraždě nebo agresi zaměřené na různé ženy. Jsou pozorovány fobie jako arachnofobie, homofobie, klaustrofobie nebo dokonce pediofobie (strach z panenek, triskaidekafobie (strach z čísla 13 a pedofobie (strach z dětí nebo dokonce aerofobie (strach ze vzduchu.závislost - nemluvíme o různých druzích závislosti. Člověk s poruchou u člověka na místě funkce je jednoduše závislý na zbývajícím typu. Nedokáže se vypořádat s radami, které se vztahují na všechny, umožňuje ostatním činit rozhodnutí související se změnami v údržbě, které jsou pro pacienta důležité, nemá znalosti, aby se mohl samostatně rozhodovat, je jednostranný a submisivní.

Pravda je, že muž, kterému lze říkat zdravé srdce, je úplně mrtvý. Pokud se však taková část znepokojivě zveličuje, představuje ve skutečnosti psychiatrický názor na osobní bezpečnost.