Ucetni zaverka zywiec zdroj

Změny zákona o DPH počínaje 1. lednem 2015 znamenaly, že pokladny hájily základní prvek tvořící platformu pro zúčtovací operace. Ne každá osoba provozující obchodní kampaň však musí mít takovou částku.

https://vanefist-n.eu/cz/

Výjimky z účelu vlastnictví pokladnyRegistrační pokladny nejsou nutné pro osoby, jejichž roční nákupy nepřesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registrační pokladny se vztahuje pouze na společnosti, které uvádějí prodej jednotlivcům a zemědělcům. Společnosti, které mají v úmyslu vypořádat účty pomocí pokladny, musí současně zaznamenat každou transakci, kterou získaly po zakoupení pokladny. A společnosti, které během roku překročily nákupy 20 000 PLN, by měly začít zaznamenávat příjmy pomocí pokladny po 2 měsících ode dne, kdy překročily uvedený limit. Společnosti poskytující vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby ještě nemusí mít registrační pokladny.Sleva na nákup hotovostiNákup hotovosti je cena několika set zlotých, ale podnikatel, který si zakoupí pokladnu, může vytvořit průlom až do 90% nákupní hodnoty, přičemž hodnota odpočtu nepřesáhne 700 PLN. Pro získání tohoto odpočtu musí podnikatel, který zakoupil pokladnu, předložit finančnímu úřadu písemné prohlášení o použití pokladny dříve, než bude k dispozici, se skutečnou specifikací místa použití pokladny s dokladem o zakoupení pokladny a potvrzení o splnění požadavků na záznamové zařízení v souladu s se zákonem o DPH. Sleva poskytnutá na nákup pokladny však může být ztracena, pokud není pokladna obsluhována. Společně se zákonem by zařízení na záznam prodeje měla být obsluhována nejméně jednou za 25 měsíců ve specializovaných službách.Být pokladnou souvisí s povinností uchovávat kopie vydaných účtenek (po dobu 2 let, jakož i denní, týdenní a měsíční zprávy (po dobu 5 let od konce účetního roku, ve kterém byly rozděleny. Účelem držitele pokladny je samozřejmě vydávat zákazníkům originální potvrzení.