Vyuziti inteligentnich materialu

Inovativní průmysl používá desítky tisíc hořlavých a výbušných látek. Parametry plynů a kapalin v moci výjimek jsou dobře známy a dokumentovány. Proto je identifikace hrozeb, které vyplývají z jejich přítomnosti v průběhu práce, docela příjemná. Situace se zastaví kvůli delikátnější síle v úspěchu přesunu, skladování nebo zpracování sypkých materiálů. V mnoha úspěších představují zdánlivě neškodné látky, jako je mouka, dřevo, cukr, kakao, hliník a dokument ve formě prachu, velké nebezpečí výbuchu.

http://neoproduct.eu Waist TrainerWaist Trainer Efektivní způsob, jak okamžitě snížit svou postavu!

Průmyslová centrální vakuová zařízení se používají k ošetření zbytkového prachu z parketových podlah, plochých povrchů a konstrukce nástrojů a hal. Dává si pozor na udržování hygieny na pracovišti a na jedinou ochranu pracujících lidí a organizací a doplňků před škodlivými účinky prachu při současném riziku sekundárního výbuchu. Každá společnost provozující průmyslová zařízení musí provádět montáž a montáž v souladu se současnými standardy uvedenými v instalační směrnici atex.

Důležitý úkol prováděný centrálním vysáváním:- ochrana zdraví a bytí lidí na místě před nepříznivými účinky prachu.- ochrana strojů a zařízení proti poruchám způsobeným prachovým rušením,- ochrana staveb a osob vykonávajících činnosti před účinky nekontrolované exploze pylu.

Varování - nebezpečí výbuchuPokud se ve vakuu podílejí hořlavé nebo výbušné látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní směsi, existuje velké riziko nekontrolované exploze. Tento jev může pravděpodobně způsobit destrukci odprašovací jednotky i celé jednotky. Podle statistik jsou filtrační jednotky a cyklony klasifikovány jako unie vážně výbušných zařízení.

Centrální vysávání a výbušná bezpečnostJak je uvedeno výše, nejdůležitějším významem zařízení pro centrální vysávání je minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstraněním tzv usazený prach. Na jedné straně řešení maximalizuje rychlou a požární bezpečnost jednotky, na druhé straně snižuje náklady spojené s přizpůsobením instalace procesu požadavkům směrnice ATEX. Je třeba poznamenat, že pro úspěch hořlavých a výbušných prachů musí instalace centrálního vysávání splňovat přísné požadavky směrnice ATEX.